Drenážní systém

Drenážní systém a jeho funkce.

Funkcí drenážního systému je ochrana hydroizolace ale hlavně odvedení prosakující vody tak, aby nezpůsobovala tlakové namáhání suterénních stěn pod úrovní terénu. Drenážní systém obsahuje různé prvky a pouze kombinace plošné drenáže na svislých stěnách a perforovaného potrubí kolem domu může tvoří funkční celek, který odpovídá všem normám a požadavkům na funkční drenáže.

Drenážní systém stěn tvořit vsakovací a filtrační vrstva, struktura nopové fólie vytváří prostor mezi nopy, kudy odtéká voda a geotextílie působí zase jako filtrační vrstva a brání nečistotám, např. zemině a malým kamínkům, aby nedošlo k promísení s filtračním štěrkovým obsypem, který by po zanesení nečistot nemohl svádět vodu do drenážní hadice.

Kdy je vhodné udělat drenáž?

Srážková voda, která dopadá na zem ve formě kapek, si hledá vždy nejjednodušší cestu. Ideální scénář je ten, že se vsákne do podloží bez překážek a tím pádem nepůsobí tlakově na podzemní konstrukce. To ale jako ve většině ideálních případů nastává jen velmi zřídka. Vsakuje-li se srážková voda pomalu, působí na stavební konstrukci i tlakově. Nejhorší případ nastává, pokud je podloží nepropustné. Srážková voda se nemůže vsakovat a spodní stavba je trvale vystavena tlakové vodě. Je-li podloží jílové nebo jen částečně propustné, je nutné vždy provést drenážní systém v kombinaci se svislou izolací.

0 let

Praxe v oboru

0 +

Spokojených zákazníků

0 %

Záruka špičkového provedení

Výhody

1

Splňují nejvyšší normy pro drenážní systémy

2

Jsou vždy 100% funkční

3

Výborná ochrana suterénních prostor proti tlakové vodě