Energetická sanace zdiva

Jak funguje energetická sanace?

V dnešní době již nestačí mít suché zdivo bez solných výkvětů a vlhkosti zdiva to je už standart, nároky na odvlhčování zdiva se ale stále zvyšují a kvalita materiálů postupuje mílovými kroky vpřed. U energetické sanace vlhkého zdiva se jedná o vcelku nový trend, který doposud investorům a aplikačním firmám poskytuje možnosti jako nikdy dříve.

Energetická sanace vlhkého zdiva spočívá v technologii sanačních omítkových systémů, které mají tepelně izolační vlastnosti, tedy nízký součinitel tepelné vodivosti. Tato hodnota určí celkovou výměnu tepla mezi prostory oddělenými od sebe určitou stavební konstrukcí. V praxi to znamená, čím je hodnota menší, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti konstrukcí. Tato nová moderní sanace se označuje jako energetická sanace zdiva.

Výhody energetické sanace.

Nové technologie v oblasti sanace vlhkého zdiva nám přinášejí moderní nástroj v této oblasti a aplikace tepelně-izolačních omítek nevyžaduje žádné složité přípravy, zvládne je každá odborně vyškolená sanační firma. Výhodou těchto sanačních omítek je například u památkově chráněných objektů, které nelze z důvodu památkové péče zateplit.

Při sanaci vlhkého zdiva tak můžeme spojit požadavek na suché zdivo a zároveň při rostoucích cenách energií snížit cenu za vytápění, tím se Vám omítka bude vracet spolu s úsporami za spotřebovanou energii. Základním prvkem sanačních tepelně-izolačních omítek jsou velmi lehká plniva, se kterými mají omítky objemovou hmotnost menší než 400kg/m3.​

0 let

Praxe v oboru

0 +

Spokojených zákazníků

0 %

Záruka špičkového provedení

Výhody

1

Zateplení a odvlhčení zdiva v jednom kroku

2

Rychlá aplikace, vysoká paropropustnost

3

Úspora nákladů na vytápění a peněz