Injektáže

(vzlínající vlhkost)

Krémová injektáž

Jak funguje krémová injektáž?

Námi aplikovaný silanový emulzní krém o nejvyšším obsahu aktivní látky, tj. 80% díky své ideální primární krémové hustotě nemá tendenci při tlakovém, ale i beztlakovém vyplnění navrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesourodým zdivem, po úplném vyplnění vrtů se postupně a však relativně pomalu mění ve velmi jemný hydrofobní gel, který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů a nejmenších kapilár stavebních materiálů, dokonce do značné míry nepodléhá ani gravitaci.

V praxi to znamená, že hydrofobní clona nevzniká v momentě prováděné injektáže, jak je tomu u tekutých injektážních přípravků na bázi hydrofobizovaných silikonátů, ale následně po dobu 3-6 týdnů, kdy nezastavitelně nasycuje zdivo hydrofobní látkou.

Výhody silan siloxanových krémů.

Výhodou krémové injektáže je také její nenáročné a rychlé provedení, díky kterému není omezen chod domácnosti nebo provoz firmy. Samozřejmostí je, že krémová injektáže je ekologicky nezávadná a nemám žádný vliv na mechanicko-fyzikální stránku objektu, tedy nenarušuje statiku domu, jak tomu může být u podřezání zdiva.​

(průsak vody do objektu)

Polyuretanová injektáž

Jak funguje polyuretanová injektáž?

Z osobních zkušenosti již víme, že polyuretanová injektáž se používá jen v případech, kdy dochází k pronikání tlakové vody skrze konstrukci objektu do vnitřních prostor. Je to z důvodu, že polyuretanová pryskyřice dokáže velice rychle reagovat při styku s vodou, ne s vlhkostí. Některé sanační firmy pořád hojně využívají polyuretany pro odstranění kapilárně vzlínající vlhkosti, bohužel v těchto případech nedochází ve zdivu ke kompaktnímu vytvoření hydrofobní ani hydroizolační clony, dojde pouze k zaplnění vrtů, ve kterých po čase polyuretan ztvrdne, investor tak vyhodí nemalé peníze za výbornou technologii, která se v jeho případě mine účinkem.

Polyuretanová elastomerní pryskyřice je určena pro injektáž konstrukcí k zastavení vodních průsaků nebo aktivních výronů vody. Za přítomnosti vody reaguje s vysokým stupněm napěnění (nabývá), až 30násobku svého objemu a díky tomu prostupuje trhlinou v konstrukci, kterou dokonale utěsní a tím zastaví průsak vody. Polyuretanová injektážní pryskyřice oproti injektážním krémům nebo oproti silikonovým mikroemulzím nedokáží hydrofobizovat kapilární systém zdiva!​

K čemu je polyuretanová injektáž určena?

Polyuretanovou elastomerní pryskyřicí se nejčastěji injektují průsaky trhlinami v železobetonových konstrukcích podzemních podlaží, jako jsou podzemní garáže, tunely, podzemní chodby nebo hlouběji vybudované stavební konstrukce, jako jsou např. revizní šachty, výtahové šachty a jiné.

0 let

Praxe v oboru

0 +

Spokojených zákazníků

0 %

Záruka špičkového provedení

Výhody

1

Nejsilnější koncentrace aktivní látky

2

Dvoufázové plnění všech vrtů s injekt-activátorem

3

Nejšetrnější varianta podřezání zdiva

4

Finančně dostupná metoda

5

Nenarušuje statiku domu

6

Rychlé provedení bez nepořádku a jiných omezení