Sanační omítky

Jak fungují sanační omítky?

Sanační práce na vlhkém objektu jsou vždy velice rozmanité a je velice důležité si uvědomit, že je zcela nemožné zvolit pouze jednu sanační technologii ke správnému odvlhčení domu. Jelikož neexistuje jedna univerzální metoda, která by v plné míře zbavila objekt vlhkosti. Jednou z velice důležitých metod sanačních prací je aplikace sanačních omítek, které slouží k omítání vlhkého či zasoleného zdiva a odvádění zbytkové vlhkosti z něj. Nejvýznamějším parametrem sanačních omítek je jejich nízká kapilární nasákavost, nízký difuzní odpor a vysoce otevřená pórovitost (vzdušnost). Díky tomu dochází k odvádění zbytkové vlhkosti ze zdiva a velice dobrým podmínkám pro jeho vysychání. Sanační omítky také mají své nenahraditelné zastoupení u soklových částí fasád domů, kdy tyto části jsou silně namáhané odstřikující vodou a zvířecím vyměšováním.

Proč dochází ke korozi omítek?

Jedním z mnoha důvodů, proč dochází k degradaci omítek je jejich stálé zasolování, vzlínající vlhkost z podzákladí objektu je nositelem dusičnanových, síranových, chloridových a uhličitanových iontů (vodou rozpustných solí), které se při vysychání zdiva ukládají na povrchu omítky a tím vytvářejí nežádoucí vrstvu hydroskopických solí, které jsou velmi nežádoucí pro zdivo ale i celou konstrukci objektu. Hydroskopické sole májí za následek absorpci relativní (vzdušné) vlhkosti do omítky a tím dochází ke zvýšené salinitě zdiva a stálému zavlhčování, samotné zdivo tedy může být suché, ale omítka je na pohled a dotek stále vlhká.

Zbavit se staré omítky nebo ponechat?

Ve většině případů je nezbytnou součástí stávající poškozené omítky před dalšími sanačními opatřeními oklepat nad hranici viditelných škod asi do výšky rovnající se tloušťce zdiva, následně by mělo být oklepané zdivo ještě očištěno a spáry by měly být proškrábnuty aspoň do hloubky 20 mm.

Ochrana protisolným podnátěrem.

Naše firma současně se sanační omítkou aplikuje vždy ve dvou vrstvách tzv. „rozdělovač vody“, AquaSaltStop, ten zabraňuje pronikání solí ze zbytkové vlhkosti do nově zhotovené sanační omítky, a tedy následnému zasolení. Naše omítky mají dlouhodobou životnost i bez zhotovení jiné sanační technologie, ale pokud bychom chtěli k sanaci zdiva přistupovat důsledně, neměla by být žádná sanační technologie upřednostňována před druhou, naopak by měli být vždy kombinované společně. Sanační omítky aplikujeme dle směrnic WTA 2-9-04/D (Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb).

0 let

Praxe v oboru

0 +

Spokojených zákazníků

0 %

Záruka špičkového provedení

Výhody

1

Pro vlhké a zasolené zdivo

2

Dlouhodobá životnost

3

Certifikované dle směrnic WTA

4

Určeny pro všechny stupně zasolení a vlhkosti