Svislé izolace

Co je bitumenová izolace?

Bitumeny se skládají z modifikované, vlákny vyztužené bitumenové emulze a urychlovače tuhnutí. Bitumeny jsou plněny speciálními vlákny, které přispívají k bariérové ochraně vytvrzené vrstvy. Po smíchání první složky s urychlovačem tuhnutí vznikne velmi hustý kašový tmel, který dokonale přilne v horizontální i vertikální poloze ke všem stavebním podkladům (beton, cihla, dřevo, kámen apod.).

Naše firma nanáší bitumenovou izolaci na připravený podklad vždy ve dvou vrstvách o celkové síle 5 mm až 8 mm, kdy do první natažené vrstvy vložíme výztužnou mřížku ze sklotkaniny, která zajišťuje lepší pevnost izolace a až poté natahujeme druhou vrstvu bitumenové stěrky, která zakryje zbylé časti perlinky. Bitumenová stěrka po zaschnutí vytvoří na obvodovém plášti domu celistvou a bezešvou izolaci, která je nepropustná pro transport vlhkosti a vody z okolního terénu, zároveň slouží jako výborná ochrana proti radonu. ​

Výhody bitumenové izolace.

Bitumenová izolace je moderní způsob izolace zdiva pod úrovní terénu. Používá se proti tlakové i netlakové vodě a radonu. V Německu tvoří bitumeny 80 % všech hydroizolací v pozemním stavitelství. Narozdíl oproti asfaltovým pásům se snadno nanáší i na nerovné povrchy, bitumen nemá žádné spoje a švy, kterými by později mohlo docházet k zatékání vody, dobře se sním pracuje ve špatně dostupných a problematických místech a lze na něj nalepit bez problému i tepelnou izolaci. Bitumenová izolace je takzvaně mladší a spolehlivější nástupce lepenky. Lze ho aplikovat na místa jako jsou vyboulení, rohy apod. Bitumenová izolace je moderní a profesionální řešení i pro Váš dům.

Ochrana nopovou fólií.

Aplikace nopkové fólie musí být zakončena přikotvením lišty, pokud by k přikotvení nedošlo, mohlo by docházet k zatékání vody mezi izolaci a nopkovou fólii, nebo k zanesení jiných nečistot jako třeba kamínků, které by mohly do svislé izolace při špatné manipulaci udělat vryp a tím jí narušit. Je důležité si uvědomit, že samotná nopková fólie není hydroizolačním prvkem, jak je milně prezentováno laické veřejnosti, ale její nejzásadnější funkcí je ochrana izolací před poškozením.

Jak správně aplikovat nopovou fólii?

Velkým mýtem je, že nopky musí směřovat ke konstrukci domu a tím se vytvoří vzduchová (difuzní) mezera, a tím pádem může zdivo větrat. Ve vzduchové mezeře o tloušťce 8 mm, která kopíruje nerovný povrch základů či stěny, jen těžko dojde k proudění vzduchu. Nehledě na to, že zde není zajištěn dostatečný přísun pro proudění vzduchu. Existuje zde pouze výdechový otvor. Hydroizolace jsou a budou vždy nepropustné pro vodu, vodní páru a radon, už z těchto důvodů, je jakási difuzní mezera mezi nopama a zdivem zbytečná, respektive nesmyslná a nelogická. V případech, kdy je před použitím nopové fólie aplikována hydroizolace na bázi bitumenu anebo asfaltových pásů, nemůže být v žádném případě použita nopová fólie nopama k izolaci, jak se stále převážná většina odborníků a lajků domnívá!

Po zatížení zeminou nebo štěrkem při zpětném zásypu by totiž došlo k zatlačení nopů do hydroizolace a vlivem sesedání zeminy k vytvoření rýh nopama do izolace. V praxi to znamená, pokud je aplikována hydroizolace, tak nopy směřujeme vždy od ní, a pakliže chceme odvětrávací systém, tak nopy směřujeme ke zdivu, ale za předpokladu, že zajistíme dostatečný přísun vzduchu a použijeme nopovou fólií, která má výšku nopů 20 mm.​

0 let

Praxe v oboru

0 +

Spokojených zákazníků

0 %

Záruka špičkového provedení

Výhody

1

Absolutně bez švů a spojů

2

Celistvá izolace po obvodu celého domu

3

Vysoce flexibilní ale zároveň pevná

4

Nepraská, netrhá se ani po letech

5

Ochrání před radonem

6

Aplikace je 4x rychlejší oproti lepence

7

Lze ji aplikovat na všechny druhy stavebních materiálů

8

100% přilne ke všem podkladům